1,893 articles found in (734msec)
Development of a novel method to determine human current perception threshold.
Le, Yanfei Li, Yan Li, Guang Wu, Pingjian Zheng, Junbao Wang, You
Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference (Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc),vol(7), issue(),  
Clusterin is associated with spontaneous breast cancer in TA2 mice.
Sun, Baocun Zhang, Shiwu Zhang, Danfang Liu, Yanqing Li, Yan Rong, Zhe Zhu, Yue Jia, Xinghong
FEBS letters (FEBS Lett.),vol(581), issue(17),  Jul.2007
[Analysis on tongue manifestations of 488 cases of Warm disease in Qing Dynasty].
Liang, Rong Li, Yan Wang, Sheng-hua
Zhonghua yi shi za zhi (Beijing, China : 1980) (Zhonghua Yi Shi Za Zhi),vol(36), issue(3),  Jul.2006
Imaging of iris lesions with high-speed optical coherence tomography.
Bakri, Sophie J Singh, Arun D Lowder, Careen Y Chalita, Maria Regina Li, Yan Izatt, Joseph A Rollins, Andrew M Huang, David
Ophthalmic surgery, lasers & imaging : the official journal of the International Society for Imaging in the Eye (Ophthalmic Surg Lasers Imaging),vol(38), issue(1),  
A highly efficient integrated chromatographic procedure for the purification of recombinant hepatitis B surface antigen from Hansenula polymorpha.
Huang, Yongdong Bi, Jingxiu Zhang, Yan Zhou, Weibin Li, Yan Zhao, Lan Su, Zhiguo
Protein expression and purification (Protein Expr. Purif.),vol(56), issue(2),  Dec.2007
Generation and characterization of mice with Myh9 deficiency.
Mhatre, Anand N Li, Yan Bhatia, Nitin Wang, Kevin H Atkin, Graham Lalwani, Anil K
Neuromolecular medicine (Neuromolecular Med.),vol(9), issue(3),  
Descriptive epidemiology of fatal respiratory outbreaks and detection of a human-related metapneumovirus in wild chimpanzees (Pan troglodytes) at Mahale Mountains National Park, Western Tanzania.
Kaur, Taranjit Singh, Jatinder Tong, Suxiang Humphrey, Charles Clevenger, Donna Tan, Wendy Szekely, Brian Wang, Yuhuan Li, Yan Alex Muse, Epaphras Kiyono, Mieko Hanamura, Shunkichi Inoue, Eiji Nakamura, Michio Huffman, Michael A Jiang, Baoming Nishida, Toshisada
American journal of primatology (Am. J. Primatol.),vol(70), issue(8),  Aug.2008
Effects of resistin expression on glucose metabolism and hepatic insulin resistance.
Li, Fang-Ping He, Juan Li, Zhi-Zhen Luo, Zhao-Fan Yan, Li Li, Yan
Endocrine (Endocrine),vol(35), issue(2),  Apr.2009
p38 MAPK contributes to CD54 expression and the enhancement of phagocytic activity during macrophage development.
Cui, Jian Zhu, Ning Wang, Qingyang Yu, Ming Feng, Jiannan Li, Yan Zhang, Jiyan Shen, Beifen
Cellular immunology (Cell. Immunol.),vol(256), issue(1-2),  
Assessment of lifetime cumulative sun exposure using a self-administered questionnaire: reliability of two approaches.
Yu, Chu-Ling Li, Yan Freedman, D Michal Fears, Thomas R Kwok, Richard Chodick, Gabriel Alexander, Bruce Kimlin, Michael G Kricker, Anne Armstrong, Bruce K Linet, Martha S
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology (Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev.),vol(18), issue(2),  Feb.2009
Distribution of an ankyrin-repeat protein on the endoplasmic reticulum in Arabidopsis.
Wei, Liqin Li, Yan
Journal of integrative plant biology (J Integr Plant Biol),vol(51), issue(2),  Feb.2009
[Evaluation of anti-HCV detection kits using recombinant antigens derived from various HCV regions].
Deng, Ping Zhang, Hui-jie Li, Yan Liu, Wei Wang, Qiu-ping Chu, Ji-hui Zhang, He-qui
Zhonghua shi yan he lin chuang bing du xue za zhi = Zhonghua shiyan he linchuang bingduxue zazhi = Chinese journal of experimental and clinical virology (Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi),vol(18), issue(4),  Dec.2004
Histone deacetylation is required for progression through mitosis in tobacco cells.
Li, Yan Butenko, Yana Grafi, Gideon
The Plant journal : for cell and molecular biology (Plant J.),vol(41), issue(3),  Feb.2005
Path concentration distribution of toluene using remote sensing FTIR and one-dimensional reconstruction method.
Li, Yan Xu, Houqian Xue, Rui Wang, Xiaofei Ren, Yibo Wang, Lianjun Wang, Junde
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering (J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng),vol(40), issue(1),  
[Effect of rat mesenchymal stem cells on hematopoietic reconstitution after allogeneic co-transplantation with bone marrow].
Lei, Jun-Xia Zhu, Mei-Ling Guo, Zhen-Yu Zhao, Dong-Chang Yu, Wei-Hua Wen, Guan-Mei Zhang, Xiu-Ming Li, Yan Xiang, Peng Li, Shu-nong
Zhongguo shi yan xue ye xue za zhi (Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi),vol(13), issue(3),  Jun.2005
Cardiac metallothionein synthesis in streptozotocin-induced diabetic mice, and its protection against diabetes-induced cardiac injury.
Song, Ye Wang, Jianxun Li, Yan Du, Yibo Arteel, Gavin E Saari, Jack T Kang, Y James Cai, Lu
The American journal of pathology (Am. J. Pathol.),vol(167), issue(1),  Jul.2005
[Clinical observation on acupuncture and moxibustion for treatment of aorto-arteritis of arterial type in the head and arm].
Gao, Qi-fang Shi, Xue-min Li, Ping Bian, Jin-ling Li, Yan Zheng, Jian-gang
Zhongguo zhen jiu = Chinese acupuncture & moxibustion (Zhongguo Zhen Jiu),vol(25), issue(8),  Aug.2005
[Effects of pricking blood therapy on ACTH contents in the hypothalamus-pituitary-adrenal axis in the rat of experimental allergic rhinitis].
Chen, Yong-hong Lü, Lin Chen, Hong Dong, Ye Wei, Jin-yu Li, Yan Wei, Tao
Zhongguo zhen jiu = Chinese acupuncture & moxibustion (Zhongguo Zhen Jiu),vol(25), issue(3),  Mar.2005
Polymorphisms in tumor necrosis factor genes and susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma and gastric cardiac adenocarcinoma in a population of high incidence region of North China.
Guo, Wei Wang, Na Li, Yan Zhang, Jian-Hui
Chinese medical journal (Chin. Med. J.),vol(118), issue(22),  Nov.2005
The rational designed antagonist derived from the complex structure of interleukin-6 and its receptor affectively blocking interleukin-6 might be a promising treatment in multiple myeloma.
Feng, Jiannan Yang, Zhenhui Li, Yan Hu, Meiru Yu, Ming Qin, Weisong Sun, Jian Shen, Beifen
Biochimie (Biochimie),vol(88), issue(9),  Sep.2006
[Methods in the treatment of rheumatoid arthritis with Chinese herbal drugs: experimental study on collagen-induced arthritis].
Lu, Ai-ping Wu, Ping Ju, Da-hong Jia, Hong-wei Li, Shao Xu, Shi-jie Zhao, Ning Xiao, Cheng Wu, Hao Teng, Jing-ru Li, Yan Wang, Shao-jun Zhou, Gui-qin Zhang, Hao Wang, An-min
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica (Zhongguo Zhong Yao Za Zhi),vol(29), issue(6),  Jun.2004
Modeling K(m) values using electrotopological state: substrates for cytochrome P450 3A4-mediated metabolism.
Wang, Yong-Hua Li, Yan Li, Yan-Hong Yang, Sheng-Li Yang, Ling
Bioorganic & medicinal chemistry letters (Bioorg. Med. Chem. Lett.),vol(15), issue(18),  Sep.2005
Identification of microRNAs involved in pathogen-associated molecular pattern-triggered plant innate immunity.
Li, Yan Zhang, QingQing Zhang, Jiangguang Wu, Liang Qi, Yijun Zhou, Jian-Min
Plant physiology (Plant Physiol.),vol(152), issue(4),  Apr.2010
Triterpenoids and diterpenoids from Viburnum chingii.
Chen, Xuan-Qin Li, Yan He, Juan Cheng, Xiao Wang, Kou Li, Ming-Ming Pan, Zheng-Hong Peng, Li-Yan Zhao, Qin-Shi
Chemical & pharmaceutical bulletin (Chem. Pharm. Bull.),vol(59), issue(4),  
FGF2 promotes Msx2 stimulated PC-1 expression via Frs2/MAPK signaling.
Li, Yan Liu, Jin Hudson, Mark Kim, Sungsu Hatch, Nan E
Journal of cellular biochemistry (J. Cell. Biochem.),vol(111), issue(5),  Dec.2010

Medline data is available here.

The Search Enterprise

Contact Us